องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
44637   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.กู่ทอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน องค...
  ประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน องค...
 • โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและ...
  โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและ...
 • โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หม...
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หม...
 • วันที่ 10 เมษายน 2566 งานป้องกันและบร...
  วันที่ 10 เมษายน 2566 งานป้องกันและบร...
 • พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา...
  พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา...
 • โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญ...
  โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญ...
 • โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญ...
  โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุ...
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
 • วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00...
  วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00...
 • โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
  โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบ...
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
นายสันติ ศรีคุณแสน
นายสันติ ศรีคุณแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
097-0435867
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประกาศฯ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ชำระค่าภาษีฯ ภายใน มิ...
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง

หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44106
043-988098 043-988098 saraban@kuthong.go.th
0947961619
096-9353294
043-988098
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
โทร.043-988098

จ้างขออนุมัติจ้างเหมา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2023
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมทางหลวง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • โยธาไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธ.ธกส
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมสรรพากร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม