องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
44634   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 16/09/3108   109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจดน้อย-ถนนลาดยางไปบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอ 24/01/2565   126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานบ้านโจดน้อย-ถนนลาดยางไปบ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 23/12/2564   119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 18/11/2564   278
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2564   115
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2564   155
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภสองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 08/10/3107   200
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 07/10/3107   259
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2564   137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ โครงการ ภายในตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/10/2564   112
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยก 30/09/2564   179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายปากทางบ้านนายทอง บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข 23/09/2564   98
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๒ ตาร 16/02/2564   225
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ 16/03/2564   139
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู-บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๕ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2564   157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เม 29/01/2564   276
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโจด-บ้านบัวบาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้ 11/01/2564   116
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-คลองชลประทาน บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เม 11/01/2564   104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขามเปี้ย-ตำบลเสือเฒ่า บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมต 11/01/2564   187
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบุญชู - บ้านหนองมันปลา บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06/01/2564   112
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 11/11/3106   120
ประกาศรายชืื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง 27/07/2563   282
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 6 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09/07/2563   158
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 13/07/3106   206
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๖ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23/06/2563   162
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบัวบาน-บ้านหนองชาด บ้านบัวบาน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/05/2563   238
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบุญชู-ทางหลวงสาย 209 บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2563   181
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองเพ็ง-บ้านโจด บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2563   236
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 10 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2563   106
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 10 โครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/04/2563   2882
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักและฝาปิดเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 11/03/2563   124
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักและฝาปิดเหล็ก จำนวน 12 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 07/02/2563   114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 29/11/2562   596
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตรทั้งหมด 28 สาย จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562   284
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2562   285
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2562   403
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองขามเปี้ย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ บ้านขามเปี้ย หมู่ ๑๒ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562   1457
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2562   209
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/10/2562   117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/2562   154
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2562   95
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง 02/09/2562   183
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 19/07/2562   197
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16/08/2562   306
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง เรื่อง กำหนดอายุการใชงานสินทรัพย์และอัตราเสื่อมราคาต่อปี 30/07/2562   156
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 11/02/2562   123
ประชาสัมพันธ์การับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 05/02/2562   266
การชำระภาษีท้องถิ่น องค์การบริหารส่วรตำบลกู่ทอง ปีงบประมาณ 2562 03/01/2562   7031
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบการเงินอื่นๆปีงบ 2561 19/10/2561   140
ประกาศ อบต. กู่ทอง เรื่องกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปีงบ 2562 01/10/2561   367


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2