องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
86   คน
สถิติทั้งหมด
56141   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรม อบต.กู่ทอง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนผู้สูงอา...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนผู้สูงอา...
 • โครงการฝึกอบรมยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชน...
  โครงการฝึกอบรมยาเสพติดให้โทษแก่เยาวชน...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ตามพระ...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ตามพระ...
 • โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ตามพระ...
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ตามพระ...
 • โครงการถังหมักรักษ์โลก(การกำจัดขยะเปี...
  โครงการถังหมักรักษ์โลก(การกำจัดขยะเปี...
 • โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล-สายบ้านนางป...
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล-สายบ้านนางป...
 • โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน...
  โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้าน...
 • โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้...
  โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการกรณีผู้...
 • โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเส...
  โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเส...
 • โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หม...
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หม...
 • การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โครงก...
  การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU (โครงก...
 • โครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ...
  โครงการส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ...
 • โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
  โครงการบริหารจัดการขยะในตำบลกู่ทอง
 • โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรก...
  โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรก...
 • โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพช่องปาก
  โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพช่องปาก
 • การดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ...
  การดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร ...
 • โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอ...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอ...
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม...
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
นายสันติ ศรีคุณแสน
นายสันติ ศรีคุณแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
097-0435867
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ประกาศฯ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ชำระค่าภาษีฯ ภายใน มิ...
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ประกาศฯ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง

หมู่ที่ 4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44106
043-988098 043-988098 saraban@kuthong.go.th
0947961619
096-9353294
043-988098
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
โทร.043-988098

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือและม้าหินอ่อน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือและม้าหินอ่อน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานห้องกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางพวง และบ้านอาจารย์สวาท บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ ๑๗ ตำบล กู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายจากทางหน้าบ้าน นางสุนันท์ โพธิ์สิงห์ บ้านโจด-คลองชลประทาน บ้านโจด หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้งอาคารสำนักงานห้องกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2023
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมจัดหางาน