องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
44637   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบลกู่ทอง
ประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบลกู่ทอง
    11
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโกาส
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโกาส
    20
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หมู่ที่ ๑๙ หลักสูตรการทำยาหม่องไพลและพิมเสนน้ำ
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชน หมู่ที่ ๑๙ หลักสูตรการทำยาหม่องไพลและพิมเสนน้ำ
    38
วันที่ 10 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
วันที่ 10 เมษายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566
    119
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
    34
โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญโนนพระธรรม ประจำปี 2566
โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญโนนพระธรรม ประจำปี 2566
    28
โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญโนนพระธรรม ประจำปี 2566
โครงการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น บุญโนนพระธรรม ประจำปี 2566
    34
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านโจด) หมู่ที่้ ๙,๑๑,๑๓ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านโจด) หมู่ที่้ ๙,๑๑,๑๓ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    21
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นครั้งที่ 1/2566
    24
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านใหม่บัวบาน) หมู่ที่้ ๑๔ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านใหม่บัวบาน) หมู่ที่้ ๑๔ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    20
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านบัวบาน) หมู่ที่้ ๘ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านบัวบาน) หมู่ที่้ ๘ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    34
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองมันปลา) หมู่ที่้ ๗,๘,๑๘ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองมันปลา) หมู่ที่้ ๗,๘,๑๘ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    30
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามเปี้ย) หมู่ที่้ ๑๙ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามเปี้ย) หมู่ที่้ ๑๙ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    47
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามเปี้ย) หมู่ที่้ ๔,๑๒ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามเปี้ย) หมู่ที่้ ๔,๑๒ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    31
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองชาด) หมู่ที่้๖ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองชาด) หมู่ที่้๖ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    47
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามปี้ย) หมู่ที่้๓ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านข้ามปี้ย) หมู่ที่้๓ พร้อมมอบถังขยะเปียก และต้นพริก ต้นมะเขือและต้นหน่อไม้ฝรั่ง
    39
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ จุดกลับรถหน้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ณ จุดกลับรถหน้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
    21
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านเมืองเพ็ง) หมู่ที่้๒,๑๕ พร้อมมอบถังขยะเปียก
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านเมืองเพ็ง) หมู่ที่้๒,๑๕ พร้อมมอบถังขยะเปียก
    54
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านกู่ทอง) หมู่ที่้๑,๑๖ พร้อมมอบถังขยะเปียก
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านกู่ทอง) หมู่ที่้๑,๑๖ พร้อมมอบถังขยะเปียก
    108
สาธารณสุขจังหวัด อบจ. โรงพยาบาลเชียงยืน ตรวจนิเทศน์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน หน่วยกู้ชีพ อบต.กู่ทอง
สาธารณสุขจังหวัด อบจ. โรงพยาบาลเชียงยืน ตรวจนิเทศน์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน หน่วยกู้ชีพ อบต.กู่ทอง
    33
วันที่ ๒๐- ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๒๐- ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
    26
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองบุญชู) หมู่ที่้ ๕,๑๗
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บ้านหนองบุญชู) หมู่ที่้ ๕,๑๗
    46
พิธีวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
พิธีวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
    45
 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง นำโดย ท่านดร.ดาหวัน ทะสา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และ สมาชิก ส อบต.ตำบลกู่ทอง ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง พร้อมปักชำต้นทองอุไร เพื่อรำล
17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง นำโดย ท่านดร.ดาหวัน ทะสา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจ ลูกจ้างทั่วไป และ สมาชิก ส อบต.ตำบลกู่ทอง ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง พร้อมปักชำต้นทองอุไร เพื่อรำล
    26
ประชุมกู้ชีพ อบต.กู่ทอง
ประชุมกู้ชีพ อบต.กู่ทอง
    34
ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่ทอง
ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลกู่ทอง
    26
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566
    29


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>