องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน  ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
88954   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญโนนพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
    17
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ กิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับ กิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
    25
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
    27
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ(การผลิตปุ๋ยหมักใบไม้ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ(การผลิตปุ๋ยหมักใบไม้ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    59
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
    63
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๗
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ประจำปี ๒๕๖๗
    57
โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย (อบรมการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย (อบรมการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ และสารไล่แมลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    71
่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2567  องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567
่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567
    58
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองมันปลา หมู่ที่ ๗ , ๑๐ และ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    93
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองชาด หมุ่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองชาด หมุ่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    55
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านโจด หมู่ที่ ๙ ๑๑ และ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านโจด หมู่ที่ ๙ ๑๑ และ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    33
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านใหม่บัวบาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านใหม่บัวบาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    100
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านบัวบานหมู่ที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านบัวบานหมู่ที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    69
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รณรงค์ทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๗
    62
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    53
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเมืองเพ็ง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    40
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านกู่ทอง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านกู่ทอง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    56
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๔ และหมู่ที ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    42
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    57
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองบุญชู หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 17 ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
    81
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
    67
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
    62
โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาพระธาตุศรีเมืองเพ็ง ประจำปี ๒๕๖๗  ร่วมกับโครงการฝึกอบรมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาพระธาตุศรีเมืองเพ็ง ประจำปี ๒๕๖๗ ร่วมกับโครงการฝึกอบรมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
    60
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
    84
โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการสืบสานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
    71
กิจกรรมรณรงค์วันส้วนโลก(World Toilet Day)
กิจกรรมรณรงค์วันส้วนโลก(World Toilet Day)
    93
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
    130


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>