องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
ดร.ดาหวัน  ทะสา
ดร.ดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
92021   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองคลัง

นางสาวพัชรา นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
นางสาวสุภาพร โพธิ์หล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
0923972328
นางกาญจนา กลางเภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางยลรดา สิมมะลี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนิตยา โพธิ์พุฒ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทร์เพ็ญ กรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิตรกร ทะสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางกัลย์ณิศา ศรีวะรมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ