องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
44634   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองคลัง

นางสาวพัชรา นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุชานันท์ บุญใบ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
นางนิตยา โพธิ์พุฒ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
นายชัยยงค์วิษณ์ ชินวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้