องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
44637   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

กองการศึกษาฯ

นายศุภัชกฤศ ศรีโพน
นักบริหารงานการศึกษา
นายสุพจน์ วรรณปะเข
นักวิชาการศึกษา
นางยุพาวดี ไชยพิเดช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางชลธิชา โนนทิง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางบุญเพ็ง เนื่องแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอชิรญา ลือเรื่อง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัดดากร ประยงค์หอม
ครู วิทยาฐานะครูชำนาญการ
นางสุจิตรา สมภูมิ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางรัชนี แสงแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ