องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
44634   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สำนักปลัด อบต.

นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
นายไวพจน์ ลาดอาสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
จ.ส.ต.ชัชวาล แคลนกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
063-7506436
นางสาวมยุรี บุดศรีสวย
นิติกร
นางสาววณิชชา โคตรสีวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
นายชำนาญ เหล่าวงษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกิ่งชบา บุตรวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายนรินทร์ คำนวณสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
นายเชิดศักดิ์ บุญสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย