องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
44634   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

คณะผู้บริหาร

นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
นานจรูญศักดิ์ โทวิชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
094-4702255
นายรณกร สืบกินนอน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0910560967
นางชุมพร อุปชาบาล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
081-8710368
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
นายไวพจน์ ลาดอาสา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0930874349