องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.kuthong.go.th
นางสาวดาหวัน  ทะสา
นางสาวดาหวัน ทะสา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0947961619
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
53   คน
สถิติทั้งหมด
44634   คน
เริ่มนับวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สมาชิกสภา

นายสันติ ศรีคุณแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
097-0435867
นายภัคพล ดีพลภักดิ์
รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-8515592
นางสาวขวัญใจ แก้วมูลตรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
096-9353294
นายสมยศ ศรีกันหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
094-6916507
นายไพทูรย์ บุตรโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0907020074
นายเจริญชัย โคตรสีวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0944744111
นายเกิด ดวงวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0917524953
นายนิยม สีพาติ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
083-4207340
นายปรีดา ไชยพิเดช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0916980953
นายบุญมี สมพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0872213848
นางสาวพรเพชร โพธิ์เลิง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0969692834
นายสุรพล เหล่าโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
086-8572460
นายโชควิมล แสนโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0981058202
พ.ต.ต.บุญสารนิติ สุภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0878606140
นายโชคชัย ไชยกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
063-7348539
นายอุดม โรจนาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
0845900649
นางสาววิภาพร ผาดวงดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
085-7390807
นายวิชัย เสนีพัลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
082-5234873
นางสาวสังวาล พิมพกรรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
095-2295690
นายถาวร สีท้าว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง
062-3932944